Закриване на ООД/ЕООД

249.00 лв.

Процесът по закриване на фирма – ЕООД/ООД е труден, бавен и отнема повече от половин година. Точно за това ще ви е необходима професионална подкрепа. Ние ще изготвим цялата документация за прекратяване на дружеството, ще комуникираме с необходимите институции и ще сме с вас до края на процедурата по закриване на вашата фирма.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчай. След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето бележки към поръчката може да предоставите повече информация за заличаването на фирмата.

След като направите и заплатите поръчката в разумен срок ще се свържем с Вас.

Доверете ни се!

Какво получавате при поръчване на услугата ни закриване на ООД/ЕООД:

  • Преди започване на процедурата по закриване на ООД/ЕООД, получавате лична консултация с юрист, който ще отговори подробно на въпросите Ви;
  • Ще Ви запознаем с правата и задълженията, които произтичат от закриване на фирмата;
  • Ако имате наети служители, ще изготвим необходимите документи за прекратяване на правоотношенията им;
  • Изготвяне на покана до кредиторите на дружеството;
  • Ще изготвим всички необходими документи за закриване на фирмата и ще ги входираме в НАП, НОИ и Търговския регистър;
  • Получавате цялостно съдействие и персонално отношение от началото до края на процедурата.

Ако фирмата няма наети служители процедурата трае около седем месеца, а ако има наети служители около девет-десет месеца.

Каква е процедурата по закриване на фирма?

Процесът по закриване на ООД/ЕООД е сложен и отнема повече от половин година.

При закриване на фирмата е необходимо да се вземе решение от съдружниците в ООД или пък еднолично решение от собственика на ЕООД. Едновременно с това се назначава и ликвидаторът, който ръководи процеса.

Наред с решението за прекратяване на дейността, се подава и заявление до НАП, с което търговецът уведомява държавата за намерението си да закрие своята фирма.

След това решението, заедно с издадения от НАП документ се вписва в Търговския регистър. Към него се добавя и писмена покана до кредиторите на дружеството.

След това се преминава към ликвидация на дружеството, която трае шест месеца. След изтичане на 6-месечния срок, имуществото се разпределя между съдружниците или пък остава в полза на едноличния собственик, а фирмата се заличава.

За да научите повече за процедурата по заличаване на фирма вижте статията в нашия блог и не забравяйте да се абонирате за него.

Защитаваме правата Ви!