Регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ

Първоначална регистрация на търговско дружество във форма, съобразена с нуждите на дейността на клиента – ЕООД/ООД и ЕТ.

Регистрация на акционерно дружество

Първоначална регистрация на акционерно дружество във форма, съобразена с нуждите на дейността на клиента – ЕАД или АД.

Регистрация на НПО

Изготвяне на всички необходими документи за процедурата по регистрация на сдружение или фондация

Фирмени промени

Съдействие при промяна на вписани обстоятелства по партидата на търговското дружество в Търговския регистър.

Закриване на фирма

Изготвяне на всички необходими документи за процедурата по закриване на фирма и представителство пред НАП, НОИ и Търговския регистър.

Пакет правни документи за бизнеса

Пакет от юридически документи, с които да защитите правно бизнеса си. Изготвяне на общи условия за вашия сайт, които да отговарят на българското и европейското законодателство.

GDPR пакет за малкия бизнес

Имплементиране на GDPR във вашия бизнес, за да отговаря на високите изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679. Изготвяне на политика за защита на личните данни за вашия сайт.

Изготвяне на политика за поверителност

Политиката за поверителност е задължителен елемент от структурата на всеки един уебсайт. Ние ще изготвим вашата политика и ще ви помогнем да защитите бизнеса и правата си.

Изготвяне на общи условия за онлайн магазин

Общите условия за ползване са задължителен елемент от структурата на всеки един електронен магазин. Ще изготвим общи условия за вашия онлайн магазин, които да отговарят на българското и европейското законодателство.