Молба за образуване на изпълнително дело

100.00 лв.

Вече имаме съдебно решение, заповед за изпълнение и изпълнителен лист. Следващият етап е образуване на дело пред съдебен изпълнител – ЧСИ/ДСИ. Това става с молба за образуване на изпълнително дело. Ние ще я изготвим за вас.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчайте.След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас.

В полето Бележки към поръчката може да предоставите допълнителни данни – за длъжника, размера на задължението, какви действия и справки да бъдат извършени, желаете ли да Ви свържем със съдебен изпълнител за образуване на изпълнителното дело и др. За да подготвим молбата до съдебния изпълнител е необходимо да ни изпратите изпълнителният лист по имейл [email protected]

В кратък срок ще изготвим молбата и ще я изпратим по удобен за Вас начин.

Доверете ни се!

Образуване на изпълнително дело

Производството по образуване на изпълнително дело започва въз основа на молба от кредитора, който в изпълнителното производство се нарича „взискател”.

Молбата се подава до частен или държавен съдебен изпълнител.

ЧСИ са с район на действие, съвпадащ с района на съответния окръжен съд, а ДСИ са с район на действие, съвпадащ с района на съответния районен съд.

Изпълнително основание за образуване на изпълнително дело е изпълнителният лист. По изключение може да започне и въз основа на извлечение от ЦРОЗ за вписано обезпечение и за пристъпване към изпълнение (чл. 35, ал. 1 от ЗОЗ) или въз основа на акт, установяващ публично държавно (чл. 2, ал. 2 и 3 от ЗЧСИ) или общинско (чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ) вземане.

В молбата следва да се посочат какви справки да бъдат извършени от съдебния изпълнител, какви обезпечителни мерки да бъдат наложени – запор/възбрана, както и изпълнителните действия, които следва да се предприемат – опис, публична продан, възлагане за събиране, въвод и др.

Не предлагаме процесуално представителство пред съдебния изпълнител, но ще подготвим и изпратим Вашата молба, ще Ви дадем точни указания и ще бъдем на разположение за допълнителни въпроси.

Защитаваме правата Ви!