Пълно имуществено проучване

100.00 лв.

Екипът на Advocatus.bg извършва пълно имуществено проучване във всички публични регистри на територията на Република България.

Изготвяме подробен анализ на притежаваните недвижими имоти, търговски дружества и други активи.

След натискане на бутона Поръчване, попълнете Вашите данни, а в полето Бележки към поръчката попълнете данните относно пълното имуществено проучване.

В кратък срок ще изпратим анализ от проучването и документите свързани с него.

Доверете ни се!

Пълно имуществено проучване на длъжник

Услугата пълно имуществено проучване включва предоставяне на информация относно:

 • притежаваните недвижими имоти,
 • кадастрални карти на имоти,
 • издадени разрешения за строеж,
 • удостоверения по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ,
 • удостоверения за въвеждане в експлоатация,
 • търговски дружества,
 • дружествени дялове и акции,
 • финансово състояние на търговските дружества притежавани или управлявани от длъжника, свързани лица,
 • регистрация по ДДС,
 • задължения към НАП,
 • здравноосигурителен статус,
 • телефонни номера, адреси, електронна поща и други.

Защитаваме правата Ви!