Изберете страница

Пълно имуществено проучване

100.00 лв.

Екипът на Advocatus.bg извършва пълно имуществено проучване във всички публични регистри на територията на Република България.

Изготвяме подробен анализ на притежаваните недвижими имоти, търговски дружества и други активи.

След натискане на бутона Поръчване, попълнете Вашите данни, а в полето Бележки към поръчката попълнете данните относно пълното имуществено проучване.

В кратък срок ще изпратим анализ от проучването и документите свързани с него.

Доверете ни се!

Пълно имуществено проучване на длъжник

Услугата пълно имуществено проучване включва предоставяне на информация относно:

 • притежаваните недвижими имоти,
 • кадастрални карти на имоти,
 • издадени разрешения за строеж,
 • удостоверения по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ,
 • удостоверения за въвеждане в експлоатация,
 • търговски дружества,
 • дружествени дялове и акции,
 • финансово състояние на търговските дружества притежавани или управлявани от длъжника, свързани лица,
 • регистрация по ДДС,
 • задължения към НАП,
 • здравноосигурителен статус,
 • телефонни номера, адреси, електронна поща и други.

Защитаваме правата Ви!