Изберете страница

Регистрация на НПО – фондация или сдружение с нестопанска цел

Поръчайте пълния комплект от документи за осъществяване на процедурата по регистрация на неправителствена организация

Цена: 180 лв.

+ безплатна консултация, онлайн вписване от адвокат и 50 % отстъпка от държавната такса

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим и попълним всички документи за регистрация на вашата организация.

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите за регистрация на организацията. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на готовите документи

След като попълните всички необходими данни от въпросника и заплатите нашия хонорар, ние ще изготвим всички необходими документи за регистрацията. Готовите документи ще ви бъдат изпратени по имейл или на хартиен носител. Посещавате нотариус и банка. Връщате ни документите и ние вписваме организацията Ви в Търговския регистър.

Защо да изберете нас?

N

Разполагаме с богат опит в осъществяване на процедурата по регистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел;

N

Документите за регистрация на НПО-то ще бъдат изготвени от екип висококвалифицирани юристи;

N

Получавате безплатна консултация от юрист относно регистрация на неправителствена организация;

N

Организацията се вписва в Търговския регистър от адвокат;

N

Получавате 50% отстъпка от държавната такса, тъй като вписването е електронно;

N

Може да поръчате изготвяне на документите изцяло онлайн;

N

Може да направите поръчка по всяко време и от всяка точна на света;

N

Работим всеки ден;

N

Гаранция за връщане на парите при непостигнати и незадоволителни резултати;

N

На разположение сме през цялото време до приключване на процедурата по регистрация;

N

Лесно, сигурно и удобно заплащане на услугата – банков път, ePay, EasyPay;

N

Може да ни пишете по всяко време на чата в сайта, по имейл и във фейсбук!

Година

Регистрирани НПО

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

Какво е фондация?

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Във фирмата на АД се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“. АД може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание, но не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.
Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева.

Какво е сдружение с нестопанска цел?

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Във фирмата на АД се включва означението „акционерно дружество“ или съкращението „АД“. АД може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица. Учредители са лицата, записали акции на учредителното събрание, но не могат да бъдат учредители обявените в несъстоятелност.
Минималната стойност на капитала на АД е 50 000 лева.

Колко време отнема?

Практиката ни сочи, че цялата процедура отнема около 7 работни дни. След като заявите услугата и попълните въпросника, в рамките на един работен ден ще изготвим документите за регистрация на АД, които след това ще Ви бъдат изпратени за преглед и одобрение. Посещавате нотариус и банка и ни връщате документите. Накрая ще впишем АД в Търговския регистър.

Колко струва всичко?

  • 180 лв. хонорар за изготвяне на документите за регистрация;
  • 50 лв. държавна такса към Агенция по вписванията – Търговски регистър;
  • 20 лв. нотариални такси;
  • 20 лв. банкови такси;

Общо: ~270 лева.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!