Защита срещу незаконно уволнение

99.00 лв.

Всеки работник или служител има право получи защита срещу незаконно уволнение и да оспорва неговата законност.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчай. След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето бележки към поръчката може да предоставите повече информация относно незаконното уволнение.

След като направите и заплатите поръчката в разумен срок ще се свържем с Вас.

Доверете ни се!

Код: 1017 Категория:

Какво включва защитата от незаконно уволнение:

  1. Оспорване на законността на уволнението пряко пред работодателя, който може да отмени уволнението и да премахне неблагоприятните последици, които е причинил.
  2. Иск до съда, с който се претендира признаването на уволнението за незаконно и неговата отмяна.
  3. Иск до съда, с който се претендира възстановяване на предишната работа.
  4. Иск до съда, с който се претендира обезщетение за времето, през което работникът или служителят е останал без работа поради незаконно уволнение.
  5. Иск до съда, с който се претендира поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в друг документ.

Исковете могат да бъдат обединени в една искова молба, като работникът или служителят следва да прецени кои от горепосочените претенции може да предяви. За работниците и служителите производството по трудови дела е освободено от държавни такси.

Защитата от незаконно уволнение е предназначена за работник или служител, след прекратяване на трудовото му правоотношение с работодателя. Правната защита срещу незаконно уволнение е съвкупността от средства, предоставени на уволнения работник или служител, за да се защити като предизвика установяване на незаконното уволнение, отмяна на акта за прекратяване на трудовото правоотношение като незаконен и отстраняване на неблагоприятните последици от този акт.

Какво получавате при поръчване на услугата ни защита срещу незаконно уволнение:

  • Преди започване на процедурата по защита на нарушените Ви права, получавате лична консултация с юрист, който ще отговори подробно на въпросите Ви;
  • Ще Ви запознаем с правата Ви, които произтичат от незаконно прекратяване на трудовото Ви правоотношение;
  • Ще изготвим заявление до работодателя или искова молба до съда и ще Ви дадем ясни и точни указания за процедурата;
  • Получавате цялостно съдействие и персонално отношение от началото до края на процедурата.

За да научите повече за защитата при незаконно уволнение вижте статиите в нашия блог и не забравяйте да се абонирате за него.

Защитаваме правата Ви!