Подробна правна консултация онлайн и анализ на документи

100.00 лв.

Как се извършва правната консултация онлайн по документи:

  • Изпратете ни Вашето запитване като натиснете бутона Поръчване. След това попълнете данните си и опишете казуса в полето Бележки към поръчката.
  • Опишете детайлно Вашия казус, за да бъдем максимално полезни. За подробности как да опишете казуса погледнете предоставената информация по-долу.
  • След като направите плащането, изпратете всички релевантни документи към казуса на имейл: [email protected]
  • След като получим плащането и документите, започваме работа по казуса. В разумен срок ще получите нашето становище по зададения правен въпрос и подробно указания какви действия и стъпки следва да предприемете занапред.
Код: 1002 Категория: Етикети: , ,

Как протича консултацията и как разрешаваме Вашия казус?

Първата ни стъпка е подробно да разгледаме и анализираме предоставената от Вас информация.

Винаги се стремим в най-голяма степен да разберем индивидуалните особености на Вашия казус.

Проучваме правната рамка, в която попада, като обръщаме внимание на конкретните специфики.

Прилагаме иновативни подходи и нестандартни методи при разрешаване на Вашите проблеми.

По време на работата по Вашия казус Ви се предоставя отчетност на всеки един етап от процеса.

Процесът завършва с подробен и обоснован отговор, съобразен със законодателството на Република България и Европейския съюз, както и с Вашите индивидуални нужди и защитавайки правата Ви в най-голяма степен.

Към предоставената от Вас информация се отнасяме с пълна конфиденциалност.

За да сме Ви максимално полезни следва да структурирате запитването си по следния начин:

Кратко и ясно изложение на фактите и обстоятелствата, доколкото са Ви известни. Постарайте се да опишете точно фактите и въпроса в казуса, пред който сте изправени. Препоръчително е да задавате въпроси обвързани с конкретни факти и обстоятелства, а не такива с чисто хипотетичен характер, освен ако последните не се налагат от спецификата на ситуацията. 

В случай че не можете да зададете конкретен въпрос или да изложите фактите в тяхната цялост, просто опишете, това което Ви притеснява или казуса, с който сте се сблъскали. Впоследствие ние ще изясним кръга от правни въпроси, на които следва да се отговори.

Предоставяме консултации във всички с области на правото, с изключение на наказателно право!

Защитаваме правата Ви!