Консултация за недвижим имот

100.00 лв.

  • Консултация при покупка на недвижим имот;
  • Консултация по продажба на недвижим имот;
  • Консултация за недвижим имот – при имотен казус.

За да поръчате услугата следва да натиснете бутона Поръчване.

След това попълнете необходимите данни за връзка с Вас. В полето Бележки към поръчката може да предоставите информация относно недвижимия имот.

Изпратете ни всички документи, с които разполагате на имейл [email protected]

В разумен срок ще изготвим нашето становище и ще го изпратим по удобен за Вас начин.

Доверете ни се!

Код: 1010 Категория: Етикети: ,

Консултация за недвижим имот

В случай, че имате намерение да сключите сделка с недвижимо имущество, препоръчително е да извършите консултация за недвижим имот. Има редица задължителни неща, които следва да извършите преди сключването ѝ.

Преди да пристъпите към сделка е добре да сте наясно, че въпросите, които могат да възникват, се уреждат не само от вещното, но и от облигационното, търговското, семейното и наследственото право. Съществуват много рискове при тези сделки - купувачът действително ли ще стане собственик на имота, върху имота има ли някакви тежести и др.

На първо място, ако сте Купувач /Приемател/, то следва да се уверите, че Продавачът е собственик на недвижимия имот.  За целта следва да се прегледат обстойно документите за собственост и да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота и то за период от десет години назад.

Последното изискване е необходимо с цел да се установи дали предходен собственик не е обременил имота с тежести. Например ипотека, която е противопоставима на новия Купувач и той ще придобие имота с тежест.

При сделките с недвижим имот участва нотариус и той извършва редица проверки. Длъжен е да провери налични ли са необходимите документи, изискуеми по закон, за да изповяда сделката.

Ваше е задължението да проучите имота и да изследвате историята му поне 10 години назад във времето.Ваша е преценката коя сделка ще бъде най-изгодна за Вас – дарение, продажба, прехвърляне срещу издръжка и гледане, и др.

Ако не извършите консултация за недвижим имот, рискувате сделката да бъде атакувана по съдебен ред и да бъде унищожена.

Защитаваме правата Ви!