Как да регистрираме младежка организация?

Как да регистрираме младежка организация?

„Никой не е забогатял, работейки от 9 до 18 ч.“ Сигурно многократно сте чували този цитат. А може би сте предприели вече действия. При всички положения, ако решите да стартирате бизнес, първата стъпка е да регистрирате собствена фирма. В настоящата статия ще изясним...
Как да регистрираме сдружение в обществена полза

Как да регистрираме сдружение в обществена полза

„Никой не е забогатял, работейки от 9 до 18 ч.“ Сигурно многократно сте чували този цитат. А може би сте предприели вече действия. При всички положения, ако решите да стартирате бизнес, първата стъпка е да регистрирате собствена фирма. В настоящата статия ще изясним...
Как да регистрираме сдружение в частна полза

Как да регистрираме сдружение в частна полза

„Никой не е забогатял, работейки от 9 до 18 ч.“ Сигурно многократно сте чували този цитат. А може би сте предприели вече действия. При всички положения, ако решите да стартирате бизнес, първата стъпка е да регистрирате собствена фирма. В настоящата статия ще изясним...
Трудови правоотношения при извънредно положение

Трудови правоотношения при извънредно положение

С решение на Народното събрание от 13 март на територията на цялата страна се въвежда извънредно положение за периода до 13 април. Мерките бяха приети във връзка с овладяване на ситуацията с разпространението на коронавируса в страната. Част от тях повлияват на...
Как се обжалва наказателно постановление?

Как се обжалва наказателно постановление?

Производството по административнонаказателните дела, каквито са делата по съдебно обжалване на наказателните постановления се регламентира от ЗАНН, като за неуредените в същия закон въпроси съответно се прилагат правилата на НПК – чл. 84 от ЗАНН. Съдебната...