Изберете страница

Бизнес пакет правни документи

Включва всички необходими правни документи, които следва да има вашия бизнес, за да отговаряте на изискванията на закона.

Цена: 99.00 лв.

5-star-rating

Поръчайте

Какво съдържа бизнес пакета правни документи?

N

Наръчник за собственици на малък бизнес

Наръчника съдържа цялата необходима информация за управление на малък бизнес, систематизирана и предоставена на достъпен език.

N

Бизнес план

Предварително изготвен бизнес план, който може да приложите към вашия бизнес.

N

Месечен отчет на приходите и разходите

Примерен месечен отчет, с който да следите приходите и разходите на бизнеса

N

Наръчник за съставяне на бизнес план

Какво е бизнес план? Как да го съставим и защо ни е необходим? Какво трябва да съдържа? Важни моменти при съставянето и реализацията.

N

Маркетингов план

Примерен маркетингов план, който да приложите към бизнеса си.

N

Продуктова таблица и разпределение на длъжностите в бизнеса

Получавате примерна таблица за систематизиране на предлаганите от вас продукти или услуги, както и примерно разпределение на длъжностите във вашия бизнес.

N

Списък от правни документи, които ще получите и може да използвате в бизнеса си:

1. Правилник за вътрешния трудов ред;

2. Политика за възнагражденията;

3. Правила за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси;

4. Правила за личните сделки;

5. План за обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари;

6. Инструкции за пожарна безопасност;

7. Дневник за пожарогасители – за обекти с повече от 6 пожарогасителя;

8. Дневник – ел. захранване – за обекти над 100 кв. м.;

9. Правила за здравословни и безопасни условия на труд;

10. Правила при работа с видеодисплеи;

11. Заповед за приемане на горепосочените документи;

12. Примерни договори в бизнеса – трудов договор с работник/служител, трудов договор за търговско управление, консултантски договор, договор за счетоводно обслужване, договор за наем, граждански договор за изпълнение, споразумение за прекратяване на договор, заповед за назначаване на служител, заповед за прекратяване на трудов договор, приемо-предавателен протокол и пълномощно.

Какво следва да направите, за да поръчате?

Ние ще изготвим всички необходими документи за вашия бизнес, ще ги персонализираме и ще ви ги изпратим на имейл

Попълване на въпросник

След като натиснете бутона „Поръчайте“ ще бъдете препратени към страница с въпросник. Попълнете всички данни, които сме посочили, защото те са необходими за изготвяне на документите. Може и да го попълните на по-късен етап.

Заплащане на нашия хонорар

Може да заплатите нашия хонорар по следните начини:

По банков път;

Електронно чрез ePay;

Кеш в удобен за вас офис на EasyPay.

Получаване на документите

След като попълните всички данни от въпросника и заплатите хонорара, ние ще изготвим документите. Комплектът документи, заедно с подробни инструкции ще ви бъдат изпратени по имейл.

Година

Бизнес пакета

Доволни клиенти

Вижте отзиви от нашите клиенти:

Вижте съдържанието на наръчника за собственици на малък бизнес

7 глави, 45 страници и 30 детайлни стъпки, които да приложите в бизнеса си

1. Какво представлява Общият регламент за защита на личните данни (GDPR), цели и принципи?
 • Какво е GDPR?
 • Кои организации са засегнати и за кого се отнася GDPR?
 • Какво са лични данни?
 • Цели на GDPR.
 • Принципи на правилата за защита на личните данни.
2. Права на физическите лица.
 • Субекти на лични данни.
 • Какви са основните права на физическите лица според Регламента?
 • Най-често задаваните въпроси относно правата на физическите лица.
3. Администратори, обработващи лични данни и съвместни администратори. Задължения на администраторите на лични данни.
 • Кой е администратор на лични данни?
 • Кой е обработващ лични данни?
 • Кои са съвместни администратори?
 • Конкретни примери от практиката.
 • Задължения на администраторите на лични данни.
4. Длъжностно лице по защита на личните данни - DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
 • Какво е длъжностно лице по защита на личните данни?
 • Кога сме задължени да назначим длъжностно лице по защита на личните данни в компанията?
 • Задължения на длъжностните лица по защита на личните данни.
5. Изисквания на Общият регламент за защита на личните данни към бизнеса.
 • Какви са изискванията от правна страна?
 • Какви са изискванията от организационна страна?
 • Какви са изискванията от техническа страна?
6. Конкретни стъпки, които следва да направите, за да отговаряте на изискванията на GDPR.
 • 30 конкретни стъпки, които следва да приложите в бизнеса си, за да отговаряте на изискванията на Регламент 2016/679.
7. Надзор, контрол и санкции.
 • По какъв начин ще бъде осъществяван надзора за спазване на новите правила?
 • Кой е органът, който ще осъществява контрол?
 • Контрол и глоби.

100% Гаранция за връщане на парите при незадоволителен или непостигнат резултат !!!

Ако няма резултат от услугите ни или резултатът е незадоволителен, свържете с нас и ще ви върнем парите.

ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА!