0

С брат ми притежаваме апартамент в съсобственост. Той живее на адреса в друг апартамент аз в друго населено място. Същия отказва да разделим имота доброволно. Майка ми отдава апартамента под наем като има запазено право на ползване. Брат ми твърди, че ще придобие моята част по давност. Възможно ли е това при положение, че съм придобила имота с покупка-продажба и че от дадата на придобиване не са изтекли 10 години?

Въпрос с отговори