0

Обръщам се за правен съвет по следния казус: Общината започна изграждане на детска площадка с люлки и беседка на площадката зад блока ни, която представлява покривна конструкция на частни гаражи на част от живущите в блока, закупени като отделен обект с нотариален акт. Болшинството от собствениците на гаражи сме против, тъй като пробиването на таваните на гаражите ще доведе до нанасянето на непоправими щети. От общината въобще не са искали разрешение от нас, дори не са сметнали за необходимо да ни информират. Ние, собствениците на гаражи, смятаме тези действия на общината за незаконни, тъй като се навлиза в частна собственост без разрешението на собственика, освен това се нанасят щети. Решихме да подадем жалба до кмета на общината. На наша страна ли е правото? С уважение, Ана Абрашева

Въпрос с отговори