0

Според закона какво е правато ми на работно време сред връщане на работа след майчинство и при положение, че имам дете под 3 годишна възраст? Имат ли право да ме задължат да работя до 22 часа

Въпрос с отговори